+48 (58) 511 20 70

Polityka Plików Cookies


Polityka prywatności

wersja z dnia 14.11.2022 r.

Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych za pomocą strony www.skok24.com.pl jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22 (Administrator lub My). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem iod@skok.pl.

Jakie dane gromadzimy za pomocą strony www.skok24.com.pl (dalej: „strona”)?

  • od osób dokonujących zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji płatniczej za pomocą formularza umieszczonego na stronie pozyskujemy dane identyfikacyjne oraz kontaktowe tych osób, w zakresie wskazanym w tym formularzu oraz dane odnoszące się do szczegółów reklamowanej transakcji;
  • od osób odwiedzających naszą stronę informacje zbierane są automatycznie w postaci logów aktywności;

Nasza strona wykorzystuje również tzw. niezbędne pliki cookies, których działanie zostało szczegółowo omówione w dalszej części Polityki.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania zbieranych przez nas informacji i jak długo zamierzamy je przetwarzać?

  • W przypadku posiadaczy lub użytkowników kart płatniczych, którzy składają reklamację za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie:

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu (1) rozpoznania wniesionej reklamacji na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO[1], (2) w celach rachunkowych i księgowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO, (3) w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także (4) w celu ochrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest bronić się przed roszczeniami naszych klientów i odpowiadać na kierowaną do nas korespondencję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej lub udzielenia odpowiedzi na korespondencję - w przypadku kiedy okaże się, że nie jest Pan/Pani naszym klientem - i przechowywane nie dłużej niż do czasu upływu terminu przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku wszczęcia w sprawie wniesionej reklamacji postępowania sądowego, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

  • W przypadku osób odwiedzających naszą stronę podstawą prawną przetwarzania danych jest tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu i monitorowaniu bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług, w tym monitorowaniu poprawności działania naszej strony.

Dane zawarte w logach oraz plikach cookies obejmują następujące informacje: adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu.

Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika nie jest automatycznie łączona z innym danymi użytkowników. Będziemy przechowywać te dane maksymalnie przez okres 1 roku od daty odwiedzenia naszej strony. 

Informacje zawarte w plikach cookies wygasają z chwilą zakończenia korzystania z naszej strony.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych przez osoby wypełniające formularz reklamacji jest dobrowolne, natomiast informacje zbierane w logach oraz zawarte w plikach cookies pozyskiwane są automatycznie, na podstawie konfiguracji przeglądarki.

Do jakich odbiorców przekazywane są gromadzone dane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie skok, w którym prowadzony jest Pani/Pana rachunek, do którego została wydana karta płatnicza, organizacja płatnicza VISA, Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, spółka IT CARD Centrum Technologii Płatniczych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz inni nasi podwykonawcy, w tym także doradcy prawni, biegli rewidenci, audytorzy.

Dane z logów aktywności mogą zostać udostępnione wyłącznie administratorowi naszej strony.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Kasa Krajowa przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pliki cookies:

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Technologia plików cookies wykorzystywana jest przez stronę wyłącznie w przypadku korzystania z formularza reklamacji, umieszczonego pod adresem https://skok24.com.pl/reklamacje/. Działanie umieszczonego na tej stronie ciasteczka jest niezbędne, służy do zabezpieczenia formularza reklamacji przed rozsyłaniem spamu i nie ma żadnego wpływu na prywatność osoby odwiedzającej naszą stronę. Jest to sesyjny plik cookie, a więc jego działanie ustaje (wygasa) z chwilą zakończenia przeglądania naszej strony.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

W przypadku działania naszej strony wyłączenie (zablokowanie) działania pliku cookie może spowodować trudności w korzystaniu z formularza reklamacji i z tego powodu nie jest to rozwiązanie zalecane.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

Cookies w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Zmiany w Polityce Prywatności:

Na zmiany w Polityce Prywatności może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój serwisów informatycznych. O tych zmianach będziemy każdorazowo informować odsyłając do zaktualizowanej wersji Polityki.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…