+48 (58) 511 20 70

Bezpieczeństwo karty

Karta płatnicza Visa SKOK jest wyposażona w mikroprocesor, który zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa Twojej karty.


Zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo Twojej karty płatniczej zależy również od Ciebie! Poniżej przedstawiamy zasady bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane przez użytkownika:

- podpisz kartę zaraz po jej otrzymaniu;

- nie udostępniaj karty i kodu PIN innym osobom!

- nie przechowuj karty razem z kodem PIN! Najlepiej, jeśli zapamiętasz kod PIN;

- przy zmianie kodu PIN należy pamiętać, by był on trudny do odgadnięcia dla innych, nie był prostą kombinacją cyfr, datą urodzenia itp.;

- przechowuj kartę z zachowaniem należytej staranności, karta to dostęp do Twoich pieniędzy na rachunku!

- przed potwierdzeniem transakcji zawsze sprawdź kwotę transakcji;

- przysłaniaj ręką klawiaturę bankomatu lub terminala podczas wprowadzania numeru PIN;

- kontroluj stan rachunku karty na bieżąco. Jeśli pojawią się podejrzane transakcje, należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Kart SKOK i zastrzec kartę;

- nie trać karty z zasięgu wzroku podczas dokonywania płatności;

- nie przechowuj karty w pobliżu urządzeń elektronicznych – może to spowodować jej uszkodzenie.


Odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje

Posiadacz rachunku odpowiada za nieautoryzowane transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieuprawniona transakcja jest skutkiem:

- posłużenia się kartą utraconą lub skradzioną posiadaczowi karty (użytkownikowi) lub,

- przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez posiadacza karty (użytkownika) obowiązku, o którym mowa w Regulaminie wydawania kart Visa dla członków spółdzielczych kas oszczednościowo-kredytowych.

Powyżej tej kwoty odpowiedzialność przejmuje Wydawca.

Bezpieczne transakcje

Transakcje wykonywane kartą Visa SKOK, są autoryzowane (oznacza to, że sprawdzane są m.in.: status karty, dostępne środki oraz limity). Zapewnia to bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku i kontrolę wydatków.

Wszystkie transakcje wykonywane kartą wymagają Twojego potwierdzenia:

- jeśli wypłacasz gotówkę z bankomatu – podaj kod PIN;

- jeśli płacisz zbliżeniowo za drobne zakupy do 100 zł – zbliż kartę do czytnika po pojawieniu się kwoty transakcji na terminalu;

- jeśli płacisz zbliżeniowo i kwota transakcji jest równa lub wyższa niż 100 zł lub płacisz kartą w sposób tradycyjny – podaj kod PIN;

Podczas płacenia kartą przez internet:

- wykonuj transakcje tylko z zaufanych komputerów urządzeń;

- nie korzystaj z otwartych, niezabezpieczonych sieci (publiczne Wi-Fi, np. w centrach handlowych, hotelach);

- dbaj o zapewnienie aktualnego oprogramowania antywirusowego na swoim urządzeniu;

- unikaj dokonywania transakcji u nieznanych i niesprawdzonych sprzedawców internetowych;

- przed dokonaniem płatności przeczytaj regulamin sklepu internetowego oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa transakcji;

- nie udostępniaj karty, kodu 3D Secure oraz e-hasła innym osobom;

- przed podaniem danych z karty sprawdź, czy transmisja jest szyfrowana – świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki lub kluczyka w oknie przeglądarki internetowej oraz adres strony rozpoczynający się od https://, a nie http://.

Jeśli przesyłka, którą opłaciłeś kartą lub towar jest niezgodny z umową, możesz złożyć reklamację takiej transakcji – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, pieniądze wrócą na Twoje konto.

20200423 Visa 7 zasad bezpiecznych zakupow online infografika


Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty albo podejrzenia nieuprawnionego użycia karty lub kodu PIN natychmiast skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Kart SKOK w celu zastrzeżenia karty.

 48 58 511 20 70
dla wszystkich telefonów, także numerów zagranicznych
Koszt połączenia według taryfy operatora

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…