+48 (58) 511 20 70

Transakcje zagraniczne

Karta Visa SKOK to międzynarodowy instrument płatniczy – możesz płacić swoją kartą na całym świecie,
wszędzie tam, gdzie znajduje się logo Visa!


Komunikat do posiadaczy kart w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518

z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009

w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty


Informujemy, że po realizacji transakcji kartą w Euro lub innej walucie państwa EOG* możemy wysłać bezpłatne elektroniczne powiadomienie o łącznych opłatach za przeliczenie waluty dla tej transakcji. Informację o ww. opłacie przekażemy jako wartość procentową marży** w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Wyjściowo usługa jest wyłączona. W celu włączenia powiadomień o marży należy:

• zalogować się do bankowości elektronicznej***,
• wybrać zakładkę „Karty”,
• przejść do pola „ Powiadomienia o marży”,
• włączyć usługę,
• wybrać sposób otrzymywania powiadomień (SMS lub e-mail) oraz wpisać przesłane hasło SMS i potwierdzić wybierając opcję „Akceptuj”.

W każdej chwili można dokonać zmiany parametrów, zarówno włączenia i wyłączenia powiadomień, jak również zmiany sposobu ich otrzymywania. Każda zmiana wymagać będzie potwierdzenia operacji jednorazowym hasłem SMS.

*EOG - Europejski Obszar Gospodarczy (lista krajów EOG dostępna jest w nowej bankowości elektronicznej).

** Marża za przeliczenie waluty – kwota łącznych opłat za przeliczenie waluty, jako wartość procentowa marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).

*** o dostępności usługi zapytaj w swojej SKOK.


Zasady rozliczania transakcji zagranicznych wykonywanych przy użyciu kart Visa: 

- obciążenie rachunku z tytułu transakcji dokonywanych przy użyciu karty następować będzie w złotych polskich;

- walutą rozliczeniową dla transakcji dokonanych kartami debetowymi Visa będzie złoty polski. W przypadku transakcji wykonanych w walucie innej niż złoty polski, rachunek członka SKOK obciążany będzie kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została transakcja na złote polskie, na podstawie kursu obowiązującego dla wydawcy karty w systemie Visa w dniu rozliczenia transakcji przez Visa. Dodatkowo wydawca pobierać będzie prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości transakcji, za wyjątkiem kart wielowalutowych, w przypadku których wydawca nie pobiera opłat za przewalutowanie transakcji.

- łączną kwotę opłat za przeliczenie waluty (jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny) możesz obliczyć TUTAJ.

W przypadku wypłaty gotówki z bankomatów w walucie EUR w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązującą walutą jest waluta narodowa (inna niż EUR), w celu ewentualnego skorygowania wysokości pobranej prowizji do wysokości prowizji obowiązującej na terenie Polski prosimy o skorzystanie z formularza reklamacji. Zwrot nastąpi zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Kod BIC  -  WBKPPLPP (międzynarodowy identyfikator banku)

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…