+48 (58) 511 20 70

PŁATNOŚCI INTERNETOWE

Twoją kartą płatniczą Visa SKOK możesz dokonywać płatności w internecie!


20211229 wykrzyknik biaex1440

Realizacja transakcji w internecie odbywa się z zastosowaniem dwustopniowego uwierzytelnienia za pomocą e-hasła oraz jednorazowego kodu SMS – kod 3D Secure.

E-hasło składa się z 6 znaków. Klient ma możliwość zarówno nadania pierwszego hasła, jak też jego późniejszej zmiany za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Jak płacić w internecie?

Przebieg procesu transakcji:

• Posiadacz w sklepie internetowym wybiera sposób płatności „karta”.

• Posiadacz uzupełnia dane wymagane do transakcji internetowej.

• Akceptant uczestniczący w usłudze 3D Secure przekazuje dostawcy systemu kartowego za pośrednictwem organizacji płatniczej dane transakcji.

• Dostawca systemu kartowego przeprowadza uwierzytelnienie w systemie.

• Dostawca wyświetla zapytanie o e-hasło, a następnie o kod sms.

• Dostawca waliduje poprawność wprowadzonego hasła i sms. Posiadacz/użytkownik ma trzy próby na wprowadzenie e-hasła w trakcie uwierzytelnienia transakcji internetowej, w przypadku wprowadzenia trzykrotnie błędnego e-hasła karta zostanie zablokowana do godz. 23:59. Kartę można odblokować wcześniej kontaktując się z infolinią Centrum Kart SKOK pod numerem 58 511 20 70 – tak samo, jak w przypadku podania błędnego kodu SMS.

Nie zawsze konieczne jest podawanie e-hasła i kodu SMS – silne uwierzytelnienie nie jest stosowane między innymi podczas transakcji cyklicznych, transakcji internetowych wykonanych tokenem GPay, transakcji internetowych, które nie są procesowane w standardzie 3-D Secure – nie wszyscy sprzedawcy stosują standard bezpieczeństwa 3-D Secure.

W zależności od specyfiki danego sklepu internetowego przebieg może się nieznacznie różnić, co do zasady jednak w pierwszej kolejności klient proszony jest o podanie e-hasła, a następnie o jednorazowy kod sms.

Pamiętaj, że w chwili wydania pierwszej karty do rachunku, limit płatności internetowych jest równy limitowi dziennemu. Zawsze możesz zmniejszyć limit płatności internetowych, natomiast zmiana tego limitu może odbywać się w ramach wysokości limitu dziennego. Istnieje również możliwość wyłączenia i ponownego włączenia dokonywania płatności internetowych.

Dyspozycję zmiany limitu oraz wyłączenia i ponownego włączenia możliwości dokonywania płatności internetowych można zgłosić telefonicznie w Centrum Kart SKOK, w placówce SKOK lub poprzez bankowość internetową, jeśli taka funkcjonalność jest dostępna.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…