Formularz reklamacji karty płatniczej

Dane posiadacza/użytkownika karty

 
 
 

Szczegóły reklamacji

 

(np. rachunek, zaświadczenie z policji, max. rozmiar pliku: 1MB, obsługiwane typy plików: JPEG, GIF, PNG, BMP, PDF)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22. Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu (1) rozpoznania wniesionej reklamacji na podstawie przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO, (2) w celach rachunkowych i księgowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz art. 6 ust.1 lit. c RODO, (3) w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także (4) w celu obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w Polityce Prywatności.

CENTRUM KART SKOK


phone

Telefoniczna obsługa 24 h /365 dni
Koszt połączenia według taryfy operatora

KONTAKT


Centrum Kart SKOK
Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 11
80-387 Gdańsk